Logg inn

Reklamasjon/retur


I tilfælde af reklamation:

Retur av lagerførte varer må skje innen 14 dager fra mottagelse og etter forhåndsavtale. Det forut­settes ubeskadigede varer i original emballasje. Varer innkjøpt/anskaffet til kunde tas normalt ikke i retur.

Husk å vedlegge kopi av fakturaen og utfylt returseddel, og send varene til:

Ravstedhus - Edeltek AS
Husvikveien 14, 1 etasje
1443 Drøbak
Norge

Når vi har mottatt varene, sender vi en kreditnota eller tilbakefører din betaling.
Retur av varer skjer for egen regning og risiko. Har du mottatt varene som verdipost, skal den returneres likedan. Send alltid varene som postpakke og gjem postkvitteringen så forsendelsen kan spores. Opplys bankforbindelse, reg.nr. og kontonr. for evt. overførsel av tilgodehavende. Varer bestilt på individuelle mål, herunder kapp av kjeder, rør, plater og tråd tas ikke retur.