Logg inn


Handelsbetingelser


Salgs- og leveringsbetinger hos Ravstedhus - Edeltek AS


Åpningstider/besøk

Telefonen har åpent i kontortiden 8.15 – 16.00 på hverdager, unntatt lørdager.
Ferielukking; Se vår web.side: www.ravstedhuspro.no

Varebestilling:

Varer kan bestilles pr. telefon, fax, brev, e-mail eller ved besøk.
Ved bestilling; vennligst opplys ditt kundenummer, navn og varenummer.

Ravstedhus - Edeltek AS e-shop

Åpningstider: 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Det er enkelt, raskt og sikkert å bestille varer i nettbutikken. Ordren ekspederes på samme måte som ordre pr. telefon, fax, post og e-mail. Utover de normale betalingsmåter kan du i nettbutikken velge å betale med følgende betalingskort: Dankort, e-dankort, Eurocard/Mastercard, Maestro, Visa, Visa electron og JCB.

Vi har SSL innløsningsavtale med PBS og benytter DIBS betalingssystem i Norge, som er sertifisert av PBS og sikkerhetsgodkjent etter Visa og Mastercard PCI-standarder. Til alle andre lander bruker vi Quickpay. Prisene i vår blå nettbutikk er inkl. moms.

Priser

Det tas forbehold om eventuelle feil i kataloger og nettbutikk. Herunder forbeholdes retten til endringer i sortiment og priser uten forutgående varsel. Det tas også forbehold om utsolgte og utgåtte varer.

Følgende metaller og varer som inneholder disse, er påvirket av metallkurser. Prisen regulesres daglig etter disse kurser.

  • • Gull
  • • Sølv
  • • Palladium
  • • Platin
  • • Rhodium

Priser på visse metaller og varer som inneholder disse kan, som nevnt, variere.

Varelevering

Levering skjer direkte til kunden, om ikke annet er avtalt.
Leveringstiden er ca. 5 dager.
Ved bestilling i vår nettbutikk, vil du motta en e-post med ordrebekreftelse og tidspunkt for når bestillingen er avsendt.

Forsendelse

Vareforsendelse skjer normalt med Bring som service-pakke, da slik forsendelse er sporbar. Brev­forsendelser kan være aktuelt for sendinger med fakturaverdi under kr. 250,00 inkl. moms.
Forsendelser med en verdi over kr. 750,00 inkl. moms sendes alltid som pakke uansett vekt. Forsendelsesomkostninger frem til mottaker blir å betale av kjøper. Se for øvrig avsnittet; Farlig gods.

Forsikring

Transportforsikring tegnes av Ravstedhus ApS, for kundens regning med 2 ‰ av fakturaverdi inkl. moms, når denne overstiger 10.000,00 kr.

Restordre

Ingen restordre noteres på webshop, varene bes bestilt på nytt.


Retur

Retur av lagerførte varer må skje innen 14 dager fra mottagelse og etter forhåndsavtale. Det forut­settes ubeskadigede varer i original emballasje. Varer innkjøpt/anskaffet til kunde tas normalt ikke i retur.

Husk å vedlegge kopi av fakturaen og utfylt returseddel, og send varene til:

Ravstedhus - Edeltek AS
Husvikveien 14, 1 etasje
1443 Drøbak
Norge

Når vi har mottatt varene, sender vi en kreditnota eller tilbakefører din betaling.
Retur av varer skjer for egen regning og risiko. Har du mottatt varene som verdipost, skal den returneres likedan. Send alltid varene som postpakke og gjem postkvitteringen så forsendelsen kan spores. Opplys bankforbindelse, reg.nr. og kontonr. for evt. overførsel av tilgodehavende. Varer bestilt på individuelle mål, herunder kapp av kjeder, rør, plater og tråd tas ikke retur, dette omfatter også varer som ønskes forgyllt.

Betaling

Betaling som opplyst i vår nettbutikk, eller faktura sammen med varene. Betalingsforfall 10 dager fra fakturadato. Andre betalingsmåter kan være aktuelle og avtales i det enkelte tilfelle.
Følgende betalingskort kan benyttes: Dankort, e-dankort, Eurocard/Mastercard, Maestro, Visa, Visa electron og JCB.

Gebyrer

Ved for sen betaling/purring belastes kr. 50,- i purregebyr. Ved ordreverdi under kr. 250,00 inkl. moms påløper kr. 50,00 i eksp.gebyr.

Eiendomsrett

Varene forblir selgers eiendom inntil betaling har funnet sted.

Produktansvar

Ravstedhus - Edeltek AS påtar seg intet ansvar for ting- og personskade forårsaket ved omgang med produkter kjøpt hos oss. Det påhviler kjøper og bruker å lese sikkerhetsdatablader og bruksanvisninger, og til enhver tid følge de anvisninger som er angitt for produktets anvendelse, herunder å oppfylle krav som stilles til spesiell utdannelse for å måtte anvende produktet. Forvolder et produkt fra selger skade, er selger ansvarlig for personskade på betingelse av at det dokumenteres at skaden skyldes en defekt ved produktet eller skyldes handlinger eller unnlatelser begått av selger. Selger har intet ansvar for skade på løsøre eller fast eiendom. Selger har under ingen omstendigheter ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller noe annet indirekte tap. I det omfang selger måtte bli pålagt ansvar overfor tredjemann, er kjøper forpliktet til å holde selger skadesløs i det omfang et sådant ansvar rekker ut over de ovenfor fastsatte grenser.

Produktdatablad (Sikkerhetsdatablad)

I produkt-sortimentet finnes varer hvor produktdatablad er utarbeidet. Av produktdatabladene går det fram hva varene inneholder av stoffer, hvordan varen skal håndteres samt forholdsregler. Disse varene er merket med *.

Farlig gods: Varer som betegnes som ”farlig gods” er i katalogmaterialet merket med **.

Sikkerhetsdatablad følger med, og varene er omhyggelig og forsvarlig pakket. Farlig-gods-området er en stadig prosess hvor endringer kan forekomme og hvor målet er så sikker håndtering som mulig. Farlig gods kommer inn under særskilte transportbestemmelser og forsendelse må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Reklamasjon/transportskade

Ved skadet emballasje, må det ved utkvittering av varene tas forbehold om skadet gods, ved notering på fraktseddelen. Ved mistanke om at varer kan ha falt ut av emballasjen, bør kontroll foretas før varene blir utkvittert.

Gyldighet

Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder inntil videre og kan uten forutgående varsel endres og/eller suppleres av nye punkter. For øvrig vises til den offisielle kjøpsloven.