Logg inn

Gifttilladelser


Gifttilladelser - Informationer, regler og ansøgning

Danmark har vi stor fokus på kemikalier, giftige stoffer og giftige produkter.
Hvis du som virksomhed køber, anvender eller sælger giftige stoffer og produkter, skal du have en tilladelse fra Arbejdstilsynet og/eller Miljøstyrelsen.

Ansøgningsskemaet ligger på Virk.dk’s hjemmeside. (Kræver CVR-nummer og NEM ID) I forlængelse af blanketten finder du en vejledning hvilke virksomheder, der fritaget og en vejledning til udfyldelse af blanketten for de virksomheder, der skal søge om gifttilladelse.